İlk səhifə » Ali orqanlar

Azərbaycan Respublikası Su  Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin  ali orqanı  5 ildə bir dəfə çağırılan qurultaydır.Qurultayın çağırılması və gündəliyi haqqında qurultaydan 90 gün əvvəl elan olunur. Qurultaya nümayəndəlik norması və nümayəndələrin seçilməsi qaydası Respublika komitəsi tərəfindən müəyyən olunur.

Qurultay nümayəndələrinin səlahiyyəti seçilmiş həmkarlar ittifaqı orqanının səlahiyyəti müddətinə saxlanılır. Seçilmiş orqan  üzvlərinin üçdə bir hissəsi tələb etdikdə növbədənkənar qurultay (konfrans) çağırılır və onun gündəliyi, keçirilməsi haqqında qərar ən azı  30 gün əvvəl elan olunur.